Skriv ut den här sidan

Enstaka ärende utanför ordinarie sortiment

I vissa fall möter inte de förbrukningshjälpmedel som vi har publicerat i sortimentet på Beställningsportalen patientens medicinska behov.

Har patienten provat allt inom ordinarie hjälpmedelssortiment men det medicinska behovet ändå inte täcks - och det finns andra förbrukningshjälpmedel på markaden som skulle möta patienten behov? Ta då kontakt med våra konsulenter! 

Tillsammans med våra sortimentansvariga konsulenter görs en bedömning av hjälpmedelssortimentet i förhållande till patientens behov. I de fall där hjälpmedelsbehovet täcks av en artikel som vi inte har i upphandlat ordinarie sortiment behöver du fylla i en ansökan om enstaka ärende utanför ordinarie sortiment. 

Ansökan om enstaka ärende

Posta eller faxa ansökan till oss!