Välkommen till Förbrukningshjälpmedel i hemmet

Vi tillhandahåller förbrukningshjälpmedel till patienter som utför sjukvårdsinsatser i hemmet efter instruktion av sjukvårdspersonal.

E-tjänster

Du som har konto på 1177 Vårdguidens e-tjänster kan där: 

  • Se vilka förbrukningshjälpmedel du har fått utskrivet
  • Se namn på den som har skrivit ut hjälpmedlen till dig
  • Beställa uttag av förbrukningshjälpmedel
  • Se om din beställning har kommit fram och registrerats
  • Skicka meddelanden till oss på ett säkert sätt 

E-tjänsterna är gratis och du kan använda e-legitimation eller sms och lösenord.