Välkommen till Förbrukningshjälpmedel i hemmet

Vi tillhandahåller förbrukningshjälpmedel inom diabetes, förband, sjukvård, inkontinens, kompression och näring - till patienter som utför sjukvårdsinsatser i hemmet efter instruktion av sjukvårdspersonal.

E-tjänster 1177.se

Du som loggat in i 1177 e-tjänster kan där: 

  • Se vilka förbrukningshjälpmedel du har fått utskrivet
  • Se namn på den som har skrivit ut hjälpmedlen till dig
  • Beställa uttag av förbrukningshjälpmedel
  • Se om din beställning har kommit fram och registrerats
  • Skicka meddelanden till oss på ett säkert sätt 

E-tjänsterna är gratis.