Information gällande Attends Pull-Ons 5 XL

2019-05-10: Inkontinensskyddet Attends Pull-Ons 5 XL har uppgraderats för att få likadant utseende och funktion som övriga Attend Pull-Ons.

Produktleverantören har gjort ändringar i tillverkningen av Attends Pull-Ons 5 XL och det gör att produkten skiljer sig något från tidigare.

Den nya produkten

  • är mjukare
  • har dubbla absorptionskärnor men med likvärdig kapacitet som tidigare
  • har något högre midjeelastik
  • har längsgående våtindikator i form av prickar samt produktmärkning horisontellt i grenen
  • har färgmarkering i resåren som visar produktens baksida.

I och med denna förändring blir Attends Pull-Ons i alla absorptionsnivåer i storlekarna S-XL likadana i utseende och funktion då de tillverkas på samma sätt.

Klicka här för att länkas till pdf-dokument med information.