Ingen hemleverans av testmateriel för diabetes

2020-04-20: Testmateriel för diabetes levereras till utlämningsställe. Med anledning av Corona covid-19 har önskemål framkommit om hemleverans i stället. FHH har utrett möjligheten att vid behov ändra till hemleverans, men systemtekniska skäl hindrar ändring.

Flera patienter med förskrivet testmaterial för diabetes har hört av sig då de på grund av Corona covid -19 inte kan hämta sina diabeteshjälpmedel på utlämningsställe.

Diabeteshjälpmedel skickas direkt till utlämningsställe för att säkerställa att det förvaras i rätt miljö. Undantag skulle kunna göras under denna period av pandemi, för att underlätta för patienter som inte kan hämta leveransen på utlämningsställe. 

FHH har därför utrett om det går att ändra leveranssätt till hemleverans vid behov för enskild patient. Det går tyvärr inte av systemtekniska skäl.

För de flesta patienter går hämtning av leveransen att lösa på annat sätt. Exempelvis har patienten i stället fått hjälp av närstående, kommun eller frivilliga i samhället. FHH ber om ursäkt för besväret.