Nytt gällande barnnutrition

2020-06-22: Den 1 september 2020 tar Förbrukningshjälpmedel i hemmet (FHH) över ansvaret för hantering av barnnutritionsprodukter i Region Stockholm.

Förskrivning

Fram till 1 september görs förskrivning genom livsmedelsanvisningar och distribution genom apotek. Vissa patienter får förskrivning och leverans genom Mediq. De förskrivningar som har kvarstående uttag kommer att gälla så länge det finns uttag kvar och under förskrivningens giltighetstid, som är max 1 år eller det datum som förskrivaren angett.

Idag har läkare förskrivningsrätt för barnnutrition. Från 1 september kommer även dietister ha rätt att förskriva näringsprodukter för barn. Förskrivning kommer ske i Beställningsportalen.

En förskrivning kommer bli giltig 6 månader. 

Sortiment

Sortimentet av näringsprodukter kommer täcka samma funktion som apoteken och Mediq haft i uppdrag, men vissa produkter kan vara andra.

De förskrivningsbara glutenfria näringsprodukterna kommer finnas i ett bassortiment. Om patienten önskar andra produkter finns ett bredare sortiment av glutenfria produkter att köpa själv på öppna marknaden.

Patientavgift

Avgiften kommer att vara 120kr per uttag och ett uttag ska räcka 1 månad. Vid flera uttag samma dag ingår de i samma patientavgift. Enterala tillbehör kommer ingå i patientavgiften.

Uttag och leverans

Uttag och leverans kommer ske liksom övrigt näringssortiment:

  • Uttag via e-tjänsterna 1177.se, per telefon eller via talong
  • Leverans hemleverans med eller utan telefonavisering, samt till utlämningsställe

Information till patient

Förskrivare är ansvariga att informera sina patienter och dess företrädare vad som kommer att gälla från 1 september i år. FHH arbetar för att allmänt sprida informationen.