Barnnutrition - nu en del av FHH:s sortiment!

2020-09-01: Idag tar Förbrukningshjälpmedel i hemmet (FHH) över ansvaret för hantering av barnnutritionsprodukter i Region Stockholm.

Nedan finns kortfattad information om vad som är nytt vid förskrivning av nutrition till barn. Mer information om förskrivning, uttag och leverans av förbrukningshjälpmedel hittar du under respektive flik här på FHH:s hemsida.

Förskrivning och regelverk

Från idag den 1 september har läkare men även dietister rätt att förskriva näringsprodukter för barn. Förskrivning sker i Beställningsportalen.

En förskrivning är giltig 6 månader. 

Fram till igår (31 augusti) gjordes förskrivning genom livsmedelsanvisningar och distribution genom apotek. Vissa patienter har fått förskrivning och leverans genom Mediq. De förskrivningar som har kvarstående uttag kommer att gälla så länge det finns uttag kvar och under förskrivningens giltighetstid, som är max 1 år eller det datum som förskrivaren angett.

Läs mer om behov av hjälpmedel och förskrivning

Sortiment

Sortimentet av näringsprodukter täcker samma funktion som apoteken och Mediq haft i uppdrag, men vissa produkter kan vara andra.

De förskrivningsbara glutenfria näringsprodukterna finns i ett bassortiment. Om patienten önskar andra produkter finns ett bredare sortiment av glutenfria produkter att köpa själv på öppna marknaden.

Läs mer om hjälpmedel för nutrition

Patientavgift

Avgiften är 120kr per uttag och ett uttag ska räcka 1 månad. Vid flera uttag samma dag ingår de i samma patientavgift. Enterala tillbehör kommer ingå i patientavgiften.

Läs mer om avgift och betalning

Uttag och leverans

Uttag och leverans kommer ske liksom övrigt näringssortiment:

  • Uttag via e-tjänsterna 1177.se, per telefon eller via talong
  • Leverans hemleverans med eller utan telefonavisering, samt till utlämningsställe

Läs mer om uttag till barn och om leverans

Information till patient

Förskrivare är ansvariga att informera sina patienter och dess företrädare vad som gäller från 1 september i år. FHH arbetar för att allmänt sprida informationen.