Ändrad egenavgift barnnutrition

2020-10-28: Hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSF) har ändrat egenavgiften för barnnutrition. Egenavgiften för barnnutrition är nu 120kr för 3 uttag. Ändringen gäller omgående och retroaktivt från 1 september 2020.

Förtydligande av ändring i egenavgift barnnutrition

Den nya egenavgiften gäller för uttag från förskrivningar gjorda från 1 september och tillsvidare: 

  • Egenavgiften för barnnutrition är 120kr för tre uttag oavsett hur många förskrivningar eller tidsperiod. Läs Hjälpmedelsguidens information om egenavgifter 

  • Egenavgiften för barnnutrition gäller för tre uttag och skickas vid första uttaget. Görs fler än tre uttag, kommer ny faktura att skickas vid uttag nummer fyra och så vidare  

  • Nutrition inom ISO-kod 150930 som är tillbehör (enteral nutrition) ska inte ge en egenavgift, oavsett om uttaget görs i samband med uttag av annan näringsprodukt. Uttag från förskrivningar gjorda före 1 september debiteras enligt det regelverk som gällde före 1 september.

  • Sker flera uttag av näringsprodukter under samma dag, debiteras enbart en egenavgift

Fakturor för egenavgift barnnutrition

Följande gäller för dig som mottagit faktura för barnnutrition sedan 1 september:

  • Har du gjort ett uttag ska du ha fått en faktura om 120kr. Kommande två uttag kommer inte ge någon ny patientavgift. 

  • Har du gjort flera uttag och mottagit flera fakturor kommer vår kundtjänst att ta kontakt med dig för att antingen makulera fakturan eller återbetala det belopp som betalats in för det andra och tredje uttaget. 

Nya uttag kommer faktureras enligt det nya regelverket för egenavgift barnnutrition, preliminärt kommer dessa fakturor att börja skickas ut vecka 45-46.

Avgifter, betalning och högkostnadsskydd

Vissa hjälpmedel är belagda med en egenavgift för patienten.