Leveransförseningar

2020-12-04: Just nu kan det förekomma förseningar i leveranser av förbrukningshjälpmedel. Arbete pågår för att alla leveranser åter ska levereras i tid. Vi beklagar om du drabbats av leveransförsening och eventuella besvär det medfört.

Från 1 december 2020 har vår distributör Schenker ett nytt lager för våra produkter. För att minimera riskerna har flytten till det nya lagret skett stegvis per sortiment från vecka 43 fram till nu.

I stort har flytten gått enligt plan men vissa beställningar har ändå blivit leveransförsenade. Våra konsulenter och kundtjänst kan ha varit i kontakt med er  för att ordna så att produkterna ändå levereras snarast möjligt.

Det nya lagret har arbetat hårt för en smidig lagerflytt och för att se till att produkterna levereras i tid till våra patienter. Status just nu är att de fortsatt har högt tryck men de har tagit in extra resurser, och arbetar för att leveranserna ska komma ut i tid.

Vi beklagar eventuellt besvär lagerflytt och leveransförsening kan ha orsakat er.