Nuläge gällande leveranser och kontakt med FHH

2020-12-21: Fortsatt vissa leveransförseningar av förbrukningshjälpmedel. Oro och frågor om leveranser skapar längre svarstider till kundtjänst.

Nuläge gällande leveranser av förbrukningshjälpmedel

Ordinarie leveranstid är 4 arbetsdagar, från dagen efter att vi mottagit beställningen. Senaste veckorna har vissa leveranser blivit försenade. 

Hur omfattande är leveransförseningarna?

Dagligen blir ungefär 100 av ca 2500 beställningar levererade efter den fjärde dagen. De flesta av dem levererades med en eller två dagars försening.

Det är också ett ökat antal leveranser som sker på tredje eller fjärde dagen efter inkommen beställning. Många patienter är vana att få våra leveranser redan inom två arbetsdagar, även om FHH har i uppdrag att leverera inom fyra arbetsdagar. Det gör att det upplevs som en försening av leveransen i jämförelse med den tid som leverans vanligtvis tar.

Vi ber om ursäkt för eventuellt besvär detta medför!

Vad gör FHH för att motverka leveransförseningarna och informera berörd patient?

Det finns flera orsaker till leveransförseningarna, bland annat ett ovanligt stort antal beställningar men också nytt lager med nya rutiner som behöver anpassas utifrån våra förutsättningar. Flera insatser har gjorts för att leveranserna ska ske i tid. Här är några exempel:

  • extra kontroll och kommunikation gällande akuta leveranser, för att säkerställa att de når fram i tid
  • fler arbetspass på lagret så att plock och pack av produkterna inte försenas
  • utökade leveranstider. Hemleveranser kan i vissa fall ske fram till klockan 20 på kvällen
  • telefonaviserade leveranser som utlovats en viss dag och som blir försenade, söker vår distributör Schenker kontakt med mottagaren för att informera om förseningen och bestämma en ny leveransdag

Kontakt med kundtjänst - längre svarstider

FHH mottar många samtal gällande sena leveranser och vår kundtjänst har inte kunnat ha lika goda svarstider som vanligt. Förra vecka var väntetiden i telefon mellan 8-15 minuter och vid vissa tidpunkter har det varit svårt att komma fram.

Vi ber om ursäkt för detta och ber dig att om möjligt, återkomma igen senare under dagen. Passar det inte att ringa igen eller att vänta i telefonkö, skicka gärna ett meddelande till oss via e-tjänster på 1177.se.

Dina frågor och synpunkter är viktiga för oss!

Frågor och svar

Vi har samlat de vanligaste frågorna vi får från patienter.