Corona och förbrukningshjälpmedel - information om nuläget

2020-03-20: Information om nuläget gällande tillgång på förbrukningshjälpmedel och en vädjan om att beställa uttag enligt din vanliga förbrukning.

Tillgång på förbrukningshjälpmedel

I dagsläget förekommer det kortare leveransförsening på enstaka artiklar men det är ingen brist på förbrukningshjälpmedel.

Skyddsutrustning är liksom i övriga samhället en bristvara. Exempelvis handsprit är i dagsläget slut, men arbete pågår för att kunna få in artiklarna på lager och ut till dig som patient igen.

Vädjan om beställning av uttag

Antalet beställningar har ökat och många patienter gör uttag för att "hamstra" och ha sina artiklar hemma i fall att. Detta påverkar både transporter, lager och inköp. Därför ber vi dig att om inte särskilda skäl finns, beställa dina uttag precis som vanligt. Tack för din förståelse!