Corona Covid -19 och tillgång till förbrukningshjälpmedel

2020-03-13: Corona covid-19 har medfört en ökad förbrukning av vissa förbrukningshjälpmedel. Orsaken grundar sig på faktiskt behov av ökad förbrukning, men också på grund av oro för brist på förbrukningshjälpmedel.

Förbrukningshjälpmedel i hemmet (FHH) gör dagligen anpassningar utifrån aktuell situation.


Leveranser

  • daglig kontakt med distributören Schenker Dedicated Services för att säkerställa leveranser

  • hemleveranser har ändrats så förbrukningshjälpmedlen lämnas utanför dörr, oavsett om leveransen är telefonaviserad eller inte

Förbrukningshjälpmedel och lager

  • Lagerhållning av artiklar anpassas om det går. Vissa artiklar kan vara svåra att få levererade, på grund av Corona.

  • FHH informerar förskrivare om artiklar som är restnoterade eller riskerar att bli restnoterade. Det är för att det snabbt ska gå att bedöma om det finns annan artikel som kan förskrivas i stället.

  • Om uttag görs på artikel som inte finns i lager kontaktar FHH din förskrivare.

 

FHH följer utvecklingen av Corona covid -19 samt de rekommendationer och riktlinjer som överordnade myndigheter beslutar.

Publicerad 2020-03-13