Se vår nya film om förbrukningshjälpmedel!

2019-05-29: Filmen finns nu att hitta både på YouTube och Vimeo. Du hittar den också via denna webbplats.

Film om förbrukningshjälpmedel

Filmen är en kort information om hur du kan få förbrukningshjälpmedel och vilka eventuella egenavgifter som gäller.

Film about home aid products

Short film with English subtitles, on how you can get home aid products and the fees that may apply.

See the film at YouTube

See the film at Vimeo