Förskrivning endast möjligt med behörighet i Beställningsportalen

2019-03-29: Den 1 april kommer användarkonton som saknar giltigt intyg att inaktiveras i Beställningsportalen.

Hälso- och sjukvårdsnämnden har beslutat att det krävs kursintyg för Socialstyrelsens utbildning i förskrivarprocessen för att kunna förskriva hjälpmedel.

Förskrivare som inte har behörighet till Beställningsportalen kommer inte heller kunna göra förskrivning på blankett till Förbrukningshjälpmedel i hemmet. FHH kan inte handlägga dessa förskrivningar.

Har du frågor om kursintyg eller behörighet till Beställningsportalen, kontakta SLL IT.