Fortsatt positiv trend för leveranser av hjälpmedel

2018-08-09: Trenden med ökad leveranskapacitet av förbrukningshjälpmedel håller i sig och vi är nu ikapp inom flera produktområden. Här är aktuella siffror just nu.

— Det är glädjande att se att antalet leveranser fortfarande ökar stadigt och att vi nu är ikapp inom flera produktområden. Dessutom arbetar vi vidare med att öka vår tillgänglighet för patienter, bland annat genom att ytterligare förstärka vår kundtjänst, berättar Anna-Lena Berggren, chefläkare vid Stockholms läns sjukvårdsområde.

Än så länge kan man tyvärr få vänta länge när man ringer till oss, särskilt på förmiddagar och i början av veckan. Vi förstärker vår kundtjänst ytterligare så att det ska bli lättare att nå oss utan väntan. De som har tillgång till 1177 Vårdguidens e-tjänster kan välja att använda det som en väg att kontakta oss. Då slipper man vänta i telefonkö.

—Vår målsättning är förstås att alla patienter ska ha lätt att nå oss och få sina hjälpmedel inom utlovad leveranstid. Vi arbetar fortfarande intensivt med att korta leveranstiderna ytterligare. Med nuvarande trend kommer de snart att bli normala för alla produktområden, säger Anna-Lena Berggren.

Här är de senaste siffrorna

Vi kan se ytterligare förbättringar i jämförelse med förra veckan. Värt att notera är att den här statistiken omfattar alla inkomna beställningar, inklusive dem som hanteras inom normal leveranstid om fyra arbetsdagar.

Hälften av de beställningar som väntar på hantering ligger inom normala leveranstider. En försening kan beröra en artikel som exempelvis är restnoterad hos leverantören, där övriga delar av beställningen är levererade. Samtliga akuta behov hanteras genom expressleveranser eller genom andra lösningar.

Status 8 augusti 2018:

84 procent av inkomna beställningar är levererade

7 procent är packade för leverans

9 procent väntar på hantering

Status 31 juli 2018:

83 procent av inkomna beställningar är levererade

6 procent är packade för leverans

11 procent väntar på hantering

Status 24 juli 2018:

77 procent av inkomna beställningar är levererade

8 procent är packade för leverans

15 procent väntar på hantering

Status 17 juli 2018:

68 procent av inkomna beställningar är levererade

9 procent är packade för leverans

23 procent väntar på hantering

Status 13 juli 2018:

60 procent av inkomna beställningar är levererade

10 procent är packade för leverans

30 procent väntar på hantering

Fakta i frågan

Cirka 125 000 invånare i Stockholms län får varje år utskrivet förbrukningshjälpmedel.

1 juni 2018 tog Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) över ansvaret för förbrukningshjälpmedel i hemmet från tidigare leverantören Onemed.

Under perioden 1 juni–8 augusti har vi fått in cirka 95 000 beställningar från drygt 30 000 patienter. Många patienter har flera olika hjälpmedel, därför är antalet beställningar mycket högre än antalet patienter.

Stora förseningar har uppstått på grund av problem med logistiken kring leveranser.

Den senaste månaden har antalet leveranser ökat kraftigt och överstiger nu antalet nya beställningar som kommer in. Det innebär att vi nu kan beta av kön och fler får sina beställda hjälpmedel. Alla kommer att få sina förbrukningshjälpmedel, även om vi ibland behöver föreslå alternativa lösningar.