Leveranser av hjälpmedel ökar snabbt

2018-07-25: Antalet patienter som får sina förbrukningshjälpmedel ökar nu i snabb takt. Här är aktuella siffror just nu.

Den extra insats vi gjort att ringa upp patienter och brukare har också gett bra resultat. Nära 2 000 patienter som fått vänta länge på sina hjälpmedel har kontaktats.

— Vi har inte lyckats nå alla eftersom en del nog är bortresta på semester, säger chefläkare Elizabet Haking vid Stockholms läns sjukvårdsområde. Men de vi har pratat med har till största delen redan fått sina hjälpmedel eller så har vi kunnat hitta lösningar.

Vi fortsätter att arbeta intensivt för att leveranstiderna så snart som möjligt ska vara normala för samtliga produkter. Redan nu ökar leveranserna i snabb takt, även om det tyvärr fortfarande finns patienter och brukare som väntar på att få sina hjälpmedel.

Här är de senaste siffrorna

Vi kan se ytterligare förbättringar i jämförelse med förra veckan. 

Status 24 juli 2018:

77 procent av inkomna beställningar är levererade

8 procent är packade för leverans

15 procent väntar på hantering

Status 17 juli 2018:

68 procent av inkomna beställningar är levererade

9 procent är packade för leverans

23 procent väntar på hantering

Status 13 juli 2018:

60 procent av inkomna beställningar är levererade

10 procent är packade för leverans

30 procent väntar på hantering

Fakta i frågan

Cirka 125 000 invånare i Stockholms län får varje år utskrivet förbrukningshjälpmedel.

1 juni 2018 tog Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) över ansvaret för förbrukningshjälpmedel i hemmet från tidigare leverantören Onemed.

Under perioden 1 juni-24 juli fick vi in cirka 72 000 beställningar från drygt 30 000 patienter. Många patienter har flera olika hjälpmedel, därför är antalet beställningar mycket högre än antalet patienter.

Stora förseningar har uppstått på grund av problem med logistiken kring leveranser. 

De senaste veckorna har antalet leveranser ökat kraftigt och överstiger nu antalet nya beställningar som kommer in. Det innebär vi nu kan beta av kön och fler får sina beställda hjälpmedel. Alla kommer att få sina förbrukningshjälpmedel, även om vi ibland behöver föreslå alternativa lösningar.