Leveranserna av förbrukningshjälpmedel ökar stadigt

2018-08-01: Nu är en stor andel av de beställningar på förbrukningshjälpmedel i hemmet som vi fått in levererade. Här är aktuella siffror just nu. Du som patient kan även använda våra e-tjänster för att hantera dina kundtjänstärenden utan väntan.

— Flertalet leveranser går nu ut i snabb takt, men det finns fortfarande patienter som får vänta på sin normalleverans. De som berörs fortsätter vi att kontakta proaktivt för att hitta lösningar så att ingen ska vara utan hjälpmedel, säger Eva Pilsäter Faxner, chefläkare vid Stockholms läns sjukvårdsområde.

Patientsäkerheten är vår högsta prioritet. De som akut behöver sina hjälpmedel får expressleverans utifrån medicinsk bedömning av behoven.

— Vi beklagar de oacceptabla förseningarna och samtliga leveranser kommer att normaliseras. Det går nu definitivt åt rätt håll i snabb takt, säger Eva Pilsäter Faxner.

Flera olika vägar för kontakt

Man kan kontakta Förbrukningshjälpmedel i hemmet via telefon, e-post eller 1177 Vårdguidens e-tjänster. Vi har sedan tidigare utökat vår kundtjänst, som har öppet alla vardagar från klockan 8 till klockan 20. Många väljer att ringa i början av veckan och på förmiddagarna, varför väntetiderna då är längre. Vi rekommenderar att man ringer även andra tider.

— 1177 Vårdguidens e-tjänster är ett bra alternativ för dem som vill komma i kontakt med vården utan att behöva ringa och kanske hamna i telefonkö, säger Eva Pilsäter Faxner. Därför vill vi slå ett slag för att man också kan använda e-tjänsterna för att beställa förbrukningshjälpmedel och för kontakt med vår kundtjänst.

De som har konto hos 1177 Vårdguidens e-tjänster kan:

  • Se de förbrukningshjälpmedel de har fått utskrivna
  • Se namn på den som har skrivit ut förbrukningshjälpmedlen
  • Beställa uttag av förbrukningshjälpmedel
  • Se om beställningen har registrerats hos oss
  • Skicka meddelanden till vår kundtjänst på ett säkert sätt

E-tjänsterna är gratis och kan användas med e-legitimation eller sms och lösenord för att logga in.

Här är de senaste siffrorna

Vi kan se ytterligare förbättringar i jämförelse med förra veckan. Värt att notera är att den här statistiken omfattar alla inkomna beställningar, inklusive dem som hanteras inom normal leveranstid om fyra arbetsdagar.

Status 31 juli 2018:

83 procent av inkomna beställningar är levererade

6 procent är packade för leverans

11 procent väntar på hantering

Status 24 juli 2018:

77 procent av inkomna beställningar är levererade

8 procent är packade för leverans

15 procent väntar på hantering

Status 17 juli 2018:

68 procent av inkomna beställningar är levererade

9 procent är packade för leverans

23 procent väntar på hantering

Status 13 juli 2018:

60 procent av inkomna beställningar är levererade

10 procent är packade för leverans

30 procent väntar på hantering

Fakta i frågan

Cirka 125 000 invånare i Stockholms län får varje år utskrivet förbrukningshjälpmedel.

1 juni 2018 tog Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) över ansvaret för förbrukningshjälpmedel i hemmet från tidigare leverantören Onemed.

Under perioden 1 juni-24 juli fick vi in cirka 72 000 beställningar från drygt 30 000 patienter. Många patienter har flera olika hjälpmedel, därför är antalet beställningar mycket högre än antalet patienter.

Stora förseningar har uppstått på grund av problem med logistiken kring leveranser. 

De senaste veckorna har antalet leveranser ökat kraftigt och överstiger nu antalet nya beställningar som kommer in. Det innebär vi nu kan beta av kön och fler får sina beställda hjälpmedel. Alla kommer att få sina förbrukningshjälpmedel, även om vi ibland behöver föreslå alternativa lösningar.