Leveransförseningar av förbrukningshjälpmedel

2018-06-12: Vi har fördröjningar gällande leveranser av förbrukningshjälpmedel i hemmet på grund av eftersläpning av order.

Utöver att det skapar oro och frustration över när leverans av produkter kan komma att ske, har det även för vissa patienter skapats ett akut behov av hjälpmedel. Leveransförseningarna har medfört ett ökat tryck på vår kundtjänst med långa väntetider i telefon för patienter. 

I nuläget klarar vi de akuta leveranser som uppstår. För att föregå akut behov till följd av leveransförseningar, har vi bett förskrivare hjälpa patienten genom att ge denna en uppsättning produkter så att man har produkter fram till att leverans kommer. Vi beräknar att vi kommer behöva göra delleveranser och ha leveransförseningar fram till 1 juli.

Vi har löpande kontakt med leverantör för skyndsam hantering av beställningar och vi har förstärkt vår kundtjänst med extra personal.

Patienter som är oroliga för sina beställningar/leveranser eller har andra frågor tar i nuläget bäst kontakt med oss via e-tjänsterna på 1177.se eller via fhh.slso@sll.se. Man kan också ringa oss på telefon 08-123 366 50 men då med risk för lång väntetid. 

Förskrivare hittar nyhetsbrev om leveransförseningen och kontaktuppgifter till oss i Beställningsportalen.