Övergång från OneMed till Förbrukningshjälpmedel i hemmet

Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) har fått i uppdrag att från 1 juni 2018, överta ansvaret för förbrukningshjälpmedel. Här hittar du de vanligaste frågorna och svaren.

Övertagandet innebär att Förbrukningshjälpmedel i hemmet tar över den hantering som OneMed fram tills idag ansvarat för gällande hjälpmedelssortimenten 

  • inkontinenshjälpmedel
  • diabeteshjälpmedel
  • näring för personer 16 år och äldre
  • förband- och sårvårdsmaterial
  • kompressionsmaterial

Publicerad 2017-12-28

Vanliga frågor och svar

Behov av hjälpmedel och förskrivning

Kommer gå till på samma sätt som tidigare. Inga förändringar i regelverket har skett och patienten kontaktar sin förskrivare liksom tidigare, för gemensam bedömning av behov av hjälpmedel.

Produktsortiment

Förbrukningshjälpmedel i hemmet har i uppdrag att tillgodose behovet av hjälpmedel utifrån en funktion. Majoriteten av artiklarna i vårt sortiment är de samma som OneMed har haft. I samband med övergången kommer dock vissa artiklar inte finnas i vårt sortiment. Om möjligt kommer vi att byta ut mot en likvärdig artikel med samma funktion. Vissa artiklar kan vi inte  byta ut mot någon annan artikel inom vårt sortiment.

Förskrivare är informerade om sortimentsförändringen och vet om att de ska vara behjälpliga med ny bedömning och förskrivning. 

Berörda patienter kommer få ett brev under vecka 22 med information om vilka artiklar som vi inte kommer kunna leverera. Patienten ombeds att ta kontakt med sin förskrivare för ny bedömning och förskrivning. 

Uttag och leverans av hjälpmedel

För snabbast hantering av uttag, rekommenderas e-tjänsten på 1177.se. Där kan uttag alltid göras, även om man har talonger. 

Patienten får en talong per förskrivning. Det kan betyda att man inom samma produktsortiment kan få flera talonger.

Talonger från OneMed

Talonger som patienten fått före 1 juni är aktuella. Talonger med OneMeds svarsadress eftersänds till oss på Förbrukningshjälpmedel i hemmet. De talonger som skickats ut under maj har redan rätt adress angiven och kommer skickas direkt till oss. 

Leverans

Ingen förändring kommer att ske gällande leveranssätt eller tider. 
Klicka här för att läsa mer.

Kostnad för hjälpmedel

Ingen förändring i egenavgifter kommer att ske.

Betalning av egenavgift

Egenavgifter skickas med pappersfaktura till patienten. Önskas autogiro, behöver patienten fylla i autogiroanmälan och skicka in till oss.
Klicka här för att läsa mer.

Informationsutskick

Patienter kommer få ett brev tillsammans med sin leverans under juni, juli, augusti. I brevet finns information om organisationsförändringen och våra nya kontaktuppgifter. Enskilda patienter som berörs av sortimentsförändringen genom att vissa uttag inte kommer att kunna göras, kommer att få ett brev under vecka 22.

Förskrivare har fått information från Hälso- och sjukvårdsförvaltningen om organisationsförändringen. Den 30 maj har Förbrukningshjälpmedel i hemmet skickat ett nyhetsbrev per e-post till förskrivare och informationen hittas även i Beställningsportalen.

Förbrukningshjälpmedel i hemmet har också varit i kontakt med intresseorganisationer, patientorganisationer och pensionärsföreningar för kännedom om organisationsförändringen.