Telefonaviserad leverans innanför dörr blir telefonaviserad leverans utanför dörr

2020-03-12: För att minska risk för smittspridning till följd av Corona covide -19 kommer tillfälligt inga leveranser att bäras in i mottagarens hem, utan lämnas utanför dörr.

Vid telefonaviserade leveranser har chauffören haft i uppdrag att lämna leveransen innanför patientens dörr om patienten så önskat. Med anledning av Corona covid -19 ändras nu detta leveranssätt så att telefonaviserade leveranser lämnas utanför dörr. I samband med telefonavisering kommer leveransmottagaren informeras om denna ändring. 

Våra leveranser sker just nu på följande sätt:

  • telefonavisering innan leverans 
    Bra i exempelvis de fall det är svårt att komma in i port. Leveransen lämnas utanför dörr.

  • leverans utanför dörr utan föregående avisering
    Bra i de fall där mottagarens adress är lättillgänglig, exempelvis hus eller vid fungerande portkod. Leveransen lämnas utanför dörr.

  • utlämningsställe

Läs mer om våra leveranser (länk till mer information på fhh.sll.se)