Behov av hjälpmedel

Har du behov av hjälpmedel ska du ta kontakt med din förskrivare. En förskrivare kan exempelvis vara distriktssköterska, dietist eller lymfterapeut.

Utan en medicinsk bedömning och förskrivning/beställning från din förskrivare, har Förbrukningshjälpmedel i hemmet ingen möjlighet att lämna ut förbrukningshjälpmedel.

Vem får hjälpmedel och till vad?

Inför varje förskrivning gör din förskrivare en behovsprövning för just dig. Behov prioriteras beroende på din hälsa, livskvalitet och vad det blir för konsekvenser om du inte får hjälpmedlet.

Vad är en förskrivare?

En förskrivare är den som tillsammans med dig utreder och bedömer dina behov av hjälpmedel. 

Din förskrivare ska informera om och lära dig hur hjälpmedlet ska användas.

Film om förbrukningshjälpmedel

Filmen är en kort information om hur du kan få förbrukningshjälpmedel och vilka eventuella egenavgifter som gäller.

Film about home aid products

Short film with English subtitles, on how you can get home aid products and the fees that may apply.

See the film at YouTube

See the film at Vimeo