Behov av hjälpmedel

Har du behov av hjälpmedel ska du ta kontakt med din förskrivare. En förskrivare kan exempelvis vara distriktssköterska, dietist eller lymfterapeut.

Utan en medicinsk bedömning och förskrivning/beställning från din förskrivare, har Förbrukningshjälpmedel i hemmet ingen möjlighet att lämna ut förbrukningshjälpmedel.

Vem får hjälpmedel och till vad?

Inför varje förskrivning gör din förskrivare en behovsprövning för just dig. Behov prioriteras beroende på din hälsa, livskvalitet och vad det blir för konsekvenser om du inte får hjälpmedlet.

Vad är en förskrivare?

En förskrivare är den som tillsammans med dig utreder och bedömer dina behov av hjälpmedel. 

Din förskrivare ska informera om och lära dig hur hjälpmedlet ska användas.