Skriv ut den här sidan

Vad är en förskrivare?

En förskrivare är den som tillsammans med dig utreder och bedömer dina behov av hjälpmedel.

Den som förskriver, det vill säga skriver ut hjälpmedel, har även ansvar för att informera dig om hur det ska användas och träna dig i att använda hjälpmedlet. 

Förskrivaren skriver även in i din journal vilket hjälpmedel som har valts. 

Att vara förskrivare är inget yrke. I stället är det personer inom olika legitimerade yrkeskategorier som har rätt att prova ut och förskriva hjälpmedel. Det kan till exempelvis vara en distriktssköterska, dietist eller lymfterapeut.