Uttag av hjälpmedel

När du har varit hos din förskrivare och hen gjort en förskrivning/beställning kan du göra så kallade uttag. Ett uttag innebär att du får dina hjälpmedel levererade till dig.

Din förskrivare har angett hur många uttag som får göras. När du träffade din förskrivare så ska ni också ha kommit överens om hur dina uttag ska göras framöver, via e-tjänsten 1177.se eller via talong. 

1177 Vårdguidens e-tjänster

Vi rekommenderar att du gör dina uttag via våra e-tjänster på 1177.se. 

Ditt uttag handläggs då direkt, utan fördröjning genom posthantering. På 1177.se kan du också se hur många uttag du har kvar och ta kontakt med din förskrivare i god tid innan dina förbrukningshjälpmedel tar slut. 

Papperstalong

När du träffar din förskrivare kommer ni överens om du framöver ska göra uttag via papperstalong. Din förskrivare anger då detta i beställningen och vi skickar automatiskt ut talong till dig så länge det finns uttag kvar i förskrivningen. Du får en talong per förskrivning.

Även om du önskat papperstalong, kan du också göra uttag via e-tjänsten på 1177.se!

Kontrollera dina leveransuppgifter

För att dina hjälpmedel ska nå dig, kontrollera vid varje uttag namn, telefonnummer, leveransadress och eventuell portkod/porttelefon.

Notera att leverans ej kan ske till boxadress.

Slut på förbrukningshjälpmedel?

Tidsspärr

Diabeteshjälpmedel och inkontinenshjälpmedel har en tidsspärr mellan uttagen. Har du uttag kvar står det angivet när nästa uttag tidigast kan göras, både i i informationen om dina förskrivningar i e-tjänsten 1177.se eller på eventuell talong. Genom 1177.se går det inte att göra uttag innan tidsspärren passerat och skulle talong skickas in för tidigt kommer ingen leverans kunna ske.

Om ett uttag inte motsvarar ditt behov

Ta kontakt med din förskrivare för ny bedömning och förskrivning utifrån ditt behov av hjälpmedel.

Avgifter och högkostnadsskydd

Vissa hjälpmedel är belagda med en egenavgift för patienten.