Uttag av hjälpmedel

Uttag innebär att du får dina hjälpmedel levererade till dig.

Inom diabetes, inkontinens och näring kan du göra så kallade uttag. Din förskrivare anger i förskrivningen hur många uttag som får göras. För kompression samt förband och sårvård är det ett uttag och det sker samtidigt som förskrivningen.

1177 Vårdguidens e-tjänster

Vi rekommenderar att du gör dina uttag via våra e-tjänster på 1177.se. 

Ditt uttag handläggs då direkt, utan fördröjning genom posthantering. På 1177.se kan du också se hur många uttag du har kvar och ta kontakt med din förskrivare i god tid innan dina förbrukningshjälpmedel tar slut. 

Hur gör jag uttag?

Du kan alltid göra uttag via e-tjänsten 1177.se eller ringa vår kundtjänst. 

Önskar du också kunna göra uttag med papperstalong ska din förskrivare ange det i förskrivningen och vi skickar då autmatiskt ut talong till dig så länge det finns uttag kvar i förskrivningen. Du får en talong per förskrivning.

Om du gör beställning via talong, tänk på att postgången tar några dagar och leveranstiden räknas från den dag talongen registreras hos oss. 

Kontrollera dina leveransuppgifter

För att dina hjälpmedel ska nå dig, kontrollera vid varje uttag namn och telefonnummer till den som ska ta emot paketet, leveransadress och eventuell portkod/porttelefon.

Tänk på att leverans inte kan ske till boxadress.

Avgifter, betalning och högkostnadsskydd

Vissa hjälpmedel är belagda med en egenavgift för patienten. 

Slut på förbrukningshjälpmedel?

Tidsspärr

Diabeteshjälpmedel och inkontinenshjälpmedel har en tidsspärr mellan uttagen. Har du uttag kvar står det angivet när nästa uttag tidigast kan göras, både i informationen om dina förskrivningar i e-tjänsten 1177.se eller på eventuell talong. Genom 1177.se går det inte att göra uttag innan tidsspärren passerat och skulle talong skickas in för tidigt kommer ingen leverans kunna ske.

Om ett uttag inte motsvarar ditt behov

Ta kontakt med din förskrivare för ny bedömning och förskrivning utifrån ditt behov av hjälpmedel.