Uttag av hjälpmedel

Uttag innebär att du får dina hjälpmedel levererade till dig.

Inom sortimenten diabetes, inkontinens och näring kan du beställa så kallade uttag. Din förskrivare anger i förskrivningen hur många uttag som får göras. För kompression samt förband och sjukvårdsmaterial är det ett uttag och det sker samtidigt som förskrivningen.

Hur gör jag uttag?

Du kan alltid göra uttag via e-tjänsten 1177.se eller ringa vår kundtjänst.

Önskar du också kunna göra uttag med papperstalong ska din förskrivare ange det i förskrivningen och det postas då automatiskt talong till dig så länge det finns uttag kvar i förskrivningen. Du får en talong per förskrivning.

Om du gör beställning via talong, tänk på att postgången tar några dagar och leveranstiden räknas från den dag talongen registreras hos oss.

Kontrollera dina leveransuppgifter

För att dina hjälpmedel ska nå dig, kontrollera vid varje uttag namn och telefonnummer till den som ska ta emot paketet, leveransadress och eventuell portkod/porttelefon.

Tänk på att leverans inte kan ske till boxadress.