Tidsspärr för uttag

Sortimenten diabetes och inkontinens har en tidsspärr mellan uttagen.

Har du uttag kvar står det angivet när nästa uttag tidigast kan göras, både i informationen om dina förskrivningar i e-tjänsten 1177.se och på eventuell talong.

Genom 1177.se går det inte att göra uttag innan tidsspärren passerat och skulle talong skickas in för tidigt kommer ingen leverans kunna ske. Har du skickat in beställningstalong för tidigt kommer vi returnera den och skicka med ett brev med information om att beställning gjorts för tidigt.