Förskrivning

Hjälpmedel ska förskrivas enligt ett behovsinriktat synsätt, vilket innebär att patientens behov ligger till grund för vilka hjälpmedel som kan förskrivas. Varje förskrivning kräver en individuell behovsbedömning, där patienten själv är delaktig.

Förskrivningsprocessen

Alla som förskriver hjälpmedel ska ha kunskap om förskrivningsprocessen och vilket ansvar och vilka skyldigheter som följer med att förskriva hjälpmedel.

Regelverk och rutiner

I Hjälpmedelsguiden hittar du regelverket och guide för förskrivning av hjälpmedel. 

Beställning

Beställning av hjälpmedel görs i Beställningsportalen. Här kan du beställa alla hjälpmedel som är förskrivningsbara genom Region Stockholm. Ange hjälpmedelssortiment och hjälpmedelsleverantör för att få tillgång till de olika sortimenten. Ditt yrke avgör vilka hjälpmedel som du har förskrivningsrätt på. 

Behöver du inloggningsuppgifter eller teknisk support, hittar du mer information och kontaktuppgifter på första sidan i Beställningsportalen.

Underlätta leverans

Du som vårdgivare kan på flera sätt hjälpa till så att patienterna får hjälpmedel levererade så snabbt och säkert som möjligt.

Akut leverans

Akutleveranser kan användas i de fall det gäller livsuppehållande hjälpmedel och för att förhindra inläggning på sjukhus alternativt för att inte förhindra hemgång från sjukhus. 

Felfällning

För att leverera rätt förbrukningshjälpmedel i rätt tid felfäller vi de förskrivningar som vi inte kan handlägga. 

Kontakta konsulent


Telefon

Telefonnummer för dig som förskrivare finns i Beställningsportalen.

E-post

Tänk på att inte skicka några personuppgifter per e-post.

fhh.slso@sll.se

Referensgruppsmöte

Förbrukningshjälpmedel i hemmet tar fortlöpande emot återkoppling från patienter och förskrivare gällande våra hjälpmedel.

Vi har också regelbundna träffar med förskrivare i de olika hjälpmedelssortimenten.