Enstaka ärende utanför ordinarie sortiment

I vissa fall möter inte de förbrukningshjälpmedel som är i publicerat sortimentet på Beställningsportalen patientens medicinska behov.

Har patienten provat allt inom ordinarie hjälpmedelssortiment men det medicinska behovet ändå inte täcks - och det finns andra förbrukningshjälpmedel på markaden som skulle möta patienten behov? Ta då kontakt med våra konsulenter! 

Tillsammans med sortimentansvarig konsulent görs en bedömning av hjälpmedelssortimentet i förhållande till patientens behov. I de fall där hjälpmedelsbehovet täcks av en artikel som inte finns i upphandlat ordinarie sortiment behöver du fylla i en ansökan om enstaka ärende utanför ordinarie sortiment. 

Enstaka ärende

Uppgifter om dig som förskrivare

Bakgrund

Bedömning ska göras utifrån Hjälpmedelsguidens beslutsstöd

Information om artikeln