Felfällning och makulering

Om förskrivningen inte är komplett kan vi inte handlägga och administrera den. För att leverera rätt artiklar i rätt tid felfäller vi därför beställningen.

När en förskrivning eller uttag felfälls är det för att du som förskrivare ska kunna gå in i Beställningsportalen och komplettera eller förtydliga din beställning.

Vår ambition är att felfälla inom 24 timmar från det att vi fått beställningen, men ibland tar det längre tid.

Det är viktigt att dina kontaktuppgifter i Beställningsportalen är uppdaterade samt att du anger vem som ska kontaktas i ditt ställe om du gör en beställning strax innan ledighet. Detta med anledning av att du som förskrivare får ett felfällningsmeddelande via Beställningsportalen till din e-post och ibland söker vi också personlig kontakt per e-post eller telefon för att förklara varför vi inte kunnat handlägga ditt ärende. Du får också ett meddelande i Beställningsportalen nästa gång du loggar in.

Makulering

Vill du ta bort en förskrivning - kontakta då vår Kundtjänst så makulerar vi den. Det är viktigt att du kontaktar oss, för makulering av en förskrivning får inte göras om det finns ett pågående uttag.