Justering kompressionsprodukt

I vissa fall passar inte den förskrivna kompressionsprodukten och en justering kan vara aktuell för att möta det medicinska behovet.

Formulär för justering av förskriven produkt

Information om produkten

Om dig som förskrivare