Justering kompressionsprodukt

I vissa fall passar inte den förskrivna kompressionsprodukten och en justering kan vara aktuell för att möta det medicinska behovet. Justering kan endast beställas inom 3 månader från förskrivningsdatum. Information för att fylla i formuläret hittas i Beställningsportalen och pris för justering fås genom kontakt med produktleverantör.

Formulär för justering av förskriven produkt

Information om produkten

Om dig som förskrivare