Patienter med vårdförmåner

Ibland är det svårt att fastställa status för en patient, exempelvis om hen är folkbokförd, turist, ambassadpersonal, utlandssvensk, EU-medborgare, asylsökande eller tillståndslös. Då kan du som förskrivare ta kontakt med med Asylenheten på Hälso- och sjukvårdsförvaltningen.

EU- och EES-patient

Kopiera patientens EU-kort eller provisoriskt intyg på fram- och baksida. Intygets giltighetsdatum ska synas tydligt på kopian. Av sekretesskäl ska kopia på intyget postas till FHH. Förskrivningen kommer hanteras efter att FHH mottagit komplett underlag med intyg. Är det bråttom att hantera beställningen kan intyget i undantagsfall och med ställningstagande gällande informationssäkerhet faxas till FHH.

Gör därefter en förskrivning enligt ordinarie rutin i Beställningsportalen, men ange reservnummer i stället för personnummer. 

Har patienten inget giltigt tillstånd för antingen patienten köpa hjälpmedlet själv som egenvård eller så kan du som förskrivare följa rutinen för patienter utan giltigt tillstånd

Patienter som omfattas av konventioner och överenskommelser

Kopiera patientens pass från det land som har konventioner eller överenskommelser med Sverige. Gör därefter en beställning på pappersblankett avsedd för det sortiment du ska förskriva. 

Patient som är utlandssvensk pensionär

Förskrivning görs i Beställningsportalen och du fyller i uppgifterna att intyget är utfärdat av Försäkringskassan på en specifik ort samt till och med datum/giltighet på intyget. Kopiera ID-kort eller pass samt underskrivet intyg från Försäkringskassan. Av sekretesskäl ska kopia identitetshandlingen och intyget postas till FHH. Förskrivningen kommer hanteras efter att FHH mottagit komplett underlag med intyg. Är det bråttom att hantera beställningen kan intyget i undantagsfall och med ställningstagande gällande informationssäkerhet faxas till FHH. 

Övriga patienter som är berättigade till vårdförmåner i Sverige enligt Turisthandboken

Förskrivaren gör beställning på blanketten Beställning av förbrukningshjälpmedel. 

Blanketter för förskrivning och uttag

I blanketten kan uppgifterna om dig som förskrivare/beställare och hjälpmedel fyllas i digitalt, men inte patientens uppgifter eller leveransuppgifterna. Orsaken till detta är att minska risken att uppgifterna sparas digitalt.

Blanketten kan skickas per post eller fax till oss på Förbrukningshjälpmedel i hemmet. Vår fax står i ett säkert och bemannat rum. Av sekretesskäl får blanketten inte skickas med e-post.