Skyddad id

En särskild handläggning krävs för att säkerställa att patienter med skyddade personuppgifter ska få sina hjälpmedel och för att patientens identitet ska förbli skyddad.

Vid beställning av förbrukningshjälpmedel till patienter som har skyddade personuppgifter ska du som förskrivare använda pappersblankett för aktuellt sortiment. Det går endast att göra ett uttag per förskrivning. 

Ange inte patientens personnummer i blanketten utan ring förskrivartelefonen och ange personnumret. 

Kryssa i leveransadress till dig som förskrivare eller ange annan leveransadress som överenskommits med patienten. Namn på mottagare av leveransen måste anges för att leverans ska kunna ske. Om du anger dig själv som mottagare för leveransen (länk till information om hur adress till vårdgivare ska anges), kan du också skriva ett till namn (fiktivt) eller ord inom parantes för att underlätta för dig att identifiera vilken av dina patienter leveransen sedan ska till. 

I blanketten kan uppgifterna om dig som förskrivare/beställare och hjälpmedel fyllas i digitalt, men patientens och leveransuppgifterna går ej att fylla i med anledning att minska risk att uppgifterna sparas digitalt.

Blanketten kan skickas per post eller fax till oss på Förbrukningshjälpmedel i hemmet. Vår fax står i ett säkert och bemannat rum. Av sekretesskäl får blanketten inte skickas med e-post.