Stockholm-patient utanför länet

Är patienten folkbokförd i Stockholms län och vistas tillfälligt i annan region, kan leverans ske till den tillfälliga adressen. FHH levererar inom Sverige.

Har patienten en aktuell förskrivning och önskar uttag med leverans till annat län kan patienten, dess företrädare eller du som förskrivare kontakta oss för byte av leveransadress för det aktuella uttaget. 

Om patienten saknar förskrivning och kontaktar vården i annat län ska förskrivaren beställa utifrån det länets aktuella sortiment och fakturera Hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Vi kan inte hjälpa till i denna hantering.