Leverans

Vi börjar arbeta med uttaget så snart det är initierat via 1177.se, telefonsamtal till vår kundtjänst eller då papperstalongen når oss.

Inom fyra arbetsdagar från det att vi fått meddelande om uttaget, levereras hjälpmedlet till patienten.

Vissa hjälpmedel har längre leveranstid, exempelvis måttsydda kompressionsmaterial.

Görs uttag via talong skickas en ny talong automatiskt, så länge det finns uttag kvar i förskrivningen.

Leveranssätt och tider

Olika förbrukningshjälpmedel, levereras hjälpmedlet på olika sätt. Det kan hända att vi skickar delleverans av de hjälpmedel som beställts, då kommer resten av de beställda produkterna att levereras så snart som möjligt.

Leverans av likvärdig artikel

Det händer att exakt den artikel som du angav i samband med förskrivningen inte finns i vårt sortiment. Vi levererar då ett likvärdigt hjälpmedel, utifrån artikelns funktion. 

Skulle den likvärdiga artikeln inte passa patienten ska hen ta kontakt med dig för ny bedömning om vilket hjälpmedel som ska förskrivas och levereras. 

Akut leverans

Akutleveranser kan användas i de fall det gäller livsuppehållande hjälpmedel och för att förhindra inläggning på sjukhus alternativt för att inte förhindra hemgång från sjukhus. 

Reklamation och avvikelse

Har något blivit fel vid leveransen? Är hjälpmedel skadat eller är det avvikelse med risk för patient? Eller är det något annat du önskar berätta för oss? 

Leverans utanför Stockholms län

Är patienten mantalsskriven i Stockholm men behöver sina hjälpmedel levererade till annan ort? Vi kan leverera inom hela Sverige. Den tillfälliga leveransadressen ska anges i uttaget och se till att kontaktuppgifterna stämmer. 

Återlämning

Har ett uttag gjorts men patienten avlidit, ska kundtjänst kontaktas. Leveransen ska om möjligt stoppas, men är den redan på väg kommer vi kostnadsfritt att hämta hjälpmedlet. Har patienten avlidit efter leverans kan vi hämta en obruten förpackning upp till två veckor efter leverans.

Vi kan inte ta emot hjälpmedel som av annat skäl eller inom annan tidsram önskas återlämnas. Din vårdmottagning kan ta emot dessa hjälpmedel om ni har behov och möjlighet.