Innehåll

Syftet med dagen är att fördjupa oss i hjälpmedelssortimentet för patienter som är trackeotomerade eller laryngektomerade samt ge en inblick och tillfälle att ställa frågor om regelverket, Hjälpmedelsguiden och Beställningsportalen.

Regelverket för förskrivning och Hjälpmedelsguiden kommer att presenteras av Hälso- och sjukvårdsförvaltningens handläggare för Förbrukningshjälpmedel i hemmet, Elizabeth Knudsen.

Nationellt respiratoriskt centrum kommer att demonstrera hur andningsutrustning och tillbehör kan användas, genom att instruera och visa det på en docka. Vi kommer även att få kunskap om rengöring och bytesfrekvenser.

Produktvisning från produktleverantörer för det publicerade sortimentet av artiklar för andningsvård.

Beställningsportalen kommer visas och vi kommer ge tips och råd, för att förenkla processen från förskrivning till leverans.

Under eftermiddagen bjuds på fika.

Anmälan är öppen till och med 25 februari 2019.