Innehåll

Syftet med dagen är att stödja och ge verktyg för att kunna göra basala utredningar vid blåsdysfunktion. Vi kommer också ge en inblick och tillfälle att ställa frågor om regelverket, Hjälpmedelsguiden och Beställningsportalen.

Förbrukningshjälpmedel i hemmet (FHH) har förmånen att bjuda in föreläsaren Margareth Harris, som idag arbetar som uroterapeut på Urologkliniken, Karolinska sjukhuset Solna. Margareth har lång erfarenhet som förskrivare, är expert på bland annat patienter med blåsdysfunktion och är med i referensgruppen för inkontinenshjälpmedel för FHH.

Produktvisning för det publicerade sortimentet av inkontinensartiklar.

Regelverket för förskrivning och Hjälpmedelsguiden kommer att presenteras av Hälso- och sjukvårdsförvaltningens handläggare för Förbrukningshjälpmedel i hemmet, Elizabeth Knudsen.

Beställningsportalen kommer visas och vi kommer ge tips och råd, för att förenkla processen från förskrivning till leverans.

Under eftermiddagen bjuds på fika.

Anmälan är öppen till och med 6 maj 2019.