Välkommen till en workshop kring upphandlat standardsortiment.

Här får du möjlighet till dialog med leverantörer kring upphandlat standardsortiment, få ökad kunskap om Kloka Hjälpmedelslistan samt utbyta tankar och idéer med kollegor.

Inför utbildningen, mejla gärna dina diskussionspunkter eller funderingar om exempelvis produkter, patientfall och regelverk. Märk mejlet med ämnesrad "Förskrivarutbildning kompression 11/10" och mejla till fhh.slso@sll.se

 

Anmälan