Innehåll

Syftet med utbildningen är att stödja och ge verktyg för att kunna göra basala utredningar vid blåsdysfunktion. Vi kommer också ge en inblick och tillfälle att ställa frågor om regelverket, Hjälpmedelsguiden och Beställningsportalen.

Förbrukningshjälpmedel i hemmet (FHH) har förmånen att bjuda in föreläsaren Lars Hjertzell som idag arbetar som uroterapeut på Urologkliniken, Karolinska sjukhuset Huddinge. Lars har lång erfarenhet som förskrivare, är expert på bland annat patienter med blåsdysfunktion och är med i referensgruppen för inkontinenshjälpmedel för FHH.

Regelverket för förskrivning och Hjälpmedelsguiden kommer att presenteras.

Beställningsportalen kommer att visas och vi kommer att ge tips och råd för att förenkla processen från förskrivning till leverans.

Kursen är avgiftsfri. FHH förbehåller sig rätten att ställa in kursen vid för få anmälda.

Distansutbildning

Detta är en distansutbildning vilket innebär att du som deltagare behöver ha nätverk, dator med skärm och ljud för att kunna delta i utbildningen. Länk till utbildningen kommer att skickas per mejl till de kursdeltagare som anmält sig till kursen men kommer också inför utbildningstillfället att publiceras i Beställningsportalen. 

Sista anmälningsdag

18 oktober 2021. 

Anmälan