Målgrupp

Utbildningen riktar sig till alla dietister, distriktssköterskor och läkare som förskriver nutritionsartiklar till patienter. Särskilt varmt välkomna är nya förskrivare som inte tidigare jobbat med att förskriva nutritionsartiklar i Region Stockholm.

Innehåll

Kort information om Förbrukningshjälpmedel i hemmet och vårt uppdrag.

Förskrivning av nutritionsartiklar i Region Stockholm

 • Förskrivningsprocessen
 • Förskrivarens ansvar
 • Gällande regelverk

Beställningsportalen

 • Genomgång av startsidan
 • Nyheter och viktig information
 • Skillnad på förskrivning och uttag
 • Praktisk förskrivning i Beställningsportalen

Förbrukningshjälpmedel i hemmet – rutiner och arbetssätt

 • FHH webbsida
 • Vad gäller vid akutleverans?
 • Vad är Enstaka Ärende?
 • Patienter med vårdförmåner
 • Hantering av patient med skyddade personuppgifter/skyddad ID

Genomgång av kommande sortiment

 • Vuxensortiment
 • Barnsortiment
 • Nutritionstillbehör vid sondnäring med mera

 

Kursen är avgiftsfri. FHH förbehåller sig rätten att ställa in kursen vid för få anmälda.

Distansutbildning

Detta är en distansutbildning vilket innebär att du som deltagare behöver ha nätverk, dator med skärm och ljud för att kunna delta i utbildningen. Länk till utbildningen kommer att skickas per mejl till de kursdeltagare som anmält sig till kursen men kommer också inför utbildningstillfället att publiceras i Beställningsportalen. 

Sista anmälningsdag

28 oktober 2021. 

Anmälan