Uttag

Inom diabetes, inkontinens och näring får patienten leverans av det förskrivna hjälpmedlet genom så kallade uttag.

Du kan bocka i att uttag ska ske direkt i samband med förskrivning, eller så kan patienten själv göra ett uttag senare.

Som förskrivare ska du ange hur många uttag som innefattas i förskrivningen. 

1177 Vårdguidens e-tjänster

Förbrukningshjälpmedel i hemmet rekommenderar att uttag görs via e-tjänsten på 1177.se.

Uttagen handläggs då direkt, utan fördröjning genom posthantering. På 1177.se kan patienten också se hur många uttag som finns kvar och så ta kontakt med dig som förskrivare i god tid innan förbrukningshjälpmedlen tar slut. 

Hur görs uttag?

Patienten kan alltid göra uttag via e-tjänsten 1177.se eller ringa vår kundtjänst.

Har du och patienten kommit överens om att papperstalong är ett lämpligt sätt att göra uttag på, bockar du för det alternativet i förskrivningen. Talongerna kommer automatiskt att skickas till patienten så länge det finns uttag kvar i förskrivningen. Det skickas en talong per förskrivning.

Skulle patienten göra ett uttag via 1177.se kommer eventuell talong som finns i hemmet inte längre vara uppdaterad, men en ny talong skickas ut om det finns uttag kvar i förskrivningen.

Akut leverans

Akutleveranser kan användas i de fall det gäller livsuppehållande hjälpmedel och för att förhindra inläggning på sjukhus alternativt för att inte förhindra hemgång från sjukhus. 

Avgift, betalning och högkostnadsskydd

Vissa hjälpmedel är belagda med en egenavgift för patienten. 

Legitimation vid uthämtning av paket

Om adressaten är under 18 år och saknar legitimation måste personbevis tas med och vårdnadshavare som står på personbeviset måste legitimera sig för att kunna hämta ut försändelsen. 

För att underlätta för patient och anhöriga ber vi dig som förskrivare att, då patienten är under 18 år, ange myndig anhörig som kan agera mottagare om vi skickar försändelsen per post.