Skriv ut den här sidan

Inkontinenshjälpmedel

Inkontinens är ett utbrett folkhälsoproblem och man räknar med att minst en halv miljon människor har så pass besvärligt urinläckage att det stör vardagslivet. Färre än hälften av dessa söker vård.

Det finns olika orsaker till inkontinens. Det kan bero på svaghet i bäckenbottenmuskulaturen, sammandragningar i urinblåsan, förstorad prostata, försvagad tömningsmuskel, läkemedel eller försvagade nervsignaler.

Olika typer av inkontinens:

  • Ansträngningsinkontinens, kallas även stressinkontinens
  • Trängningsinkontinens, kallas även överaktiv blåsa
  • Blandinkontinens
  • Överrinningsinkontinens

Det finns olika behandlingsformer för inkontinens. Inkontinenshjälpmedel ska ses om ett komplement till annan behandling och kan förskrivas i avvaktan på utredning, under utredning eller vid kronisk inte behandlingsbar inkontinens. 

Avgift för hjälpmedel

Detta hjälpmedelssortiment är belagt med en egenavgift för patienten.

Frågor och svar

Vi har samlat de vanligaste frågorna vi får från patienter.