Skriv ut den här sidan

Hjälpmedel för nutrition

Nutritionsprodukter kallas också ibland för näringsprodukter. Nutritionsprodukter kan man få som hjälpmedel i de fall vanlig maten inte täcker patientens hela behov av energi och näring. Man ska alltid i första hand anpassa maten innan man förskriver kompletterande nutritionsprodukter. Det kan man exempelvis göras genom fler mellanmål, ändra vilken mat man intar eller förstärka maten med extra energi.

Nutritionsprodukter är avsedda att användas som enda eller kompletterande näringskälla. I sortimentet med kosttillägg finns näringsdrycker med olika konsistens och varierande innehåll av energi- och näringsämnen. Berikningsmedel finns både i flytande och pulverform och kan användas för att berika den vanliga maten eller tas som tillägg. För patienter som behöver anpassa matens konsistens finns förtjockningsmedel.

I de fall man inte kan inta maten via munnen kan patienten ordineras sondnäring/enteral nutrition. Förbrukningshjälpmedel i hemmet tillhandahåller förbrukningsartiklarna sondningnäring, matningsslang/aggregat och sprutor. Hjälpmedelsverksamheten Medicinteknisk apparatur i hemmet (MAH) tillhandahåller nutritionspumparna.

Nutritionsprodukter förskrivs vid vissa diagnoser och efter bedömning av förskrivare. Alla hjälpmedel inom sortimentet för nutrition kan förskrivas av dietist. Berikningsmedel, kosttillägg samt förtjockningsmedel kan även förskrivas av distriktssköterska med särskild vidareutbildning och behörighet. Specialistläkare kan förskriva livsmedel för medfödda ämnesomsättningssjukdomar. Matningsslang/aggregat förskrivs av dietist, distriktssköterska samt specialistläkare.

Nutritionsprodukter förskrivs till personer över 16 år i eget boende eller kommunens LSS-boende, till barn förskrivs dessa produkter genom Apoteken. Aggregat med tillbehör förskrivs till patienter i alla åldrar, som bor i eget boende eller kommunens LSS-boende.

Avgift för hjälpmedel

Detta hjälpmedelssortiment är belagt med en egenavgift för patienten.

Frågor och svar

Vi har samlat de vanligaste frågorna vi får från patienter.