Skriv ut den här sidan

Hjälpmedel för nutrition

Nutritionsprodukter kallas också ibland för näringsprodukter. Om vanlig mat inte täcker en persons hela behov av energi eller näring ska man i första hand anpassa maten genom exempelvis fler mellanmål, ändra vilken mat man äter eller förstärka maten med extra energi. Räcker inte den förändringen kan kompletterande nutritionsprodukter förskrivas som hjälpmedel.

Nutritionsprodukter är avsedda att användas som enda eller kompletterande näringskälla. I sortimentet med kosttillägg finns näringsdrycker med olika konsistens och varierande innehåll av energi- och näringsämnen. Berikningsmedel finns både i flytande och pulverform och kan användas för att berika den vanliga maten eller tas som tillägg. För patienter som behöver anpassa matens konsistens finns förtjockningsmedel.

I de fall man inte kan äta maten via munnen kan patienten ordineras sondnäring/enteral nutrition. Förbrukningshjälpmedel i hemmet tillhandahåller förbrukningsartiklarna sondningnäring, matningsslang/aggregat och sprutor. Hjälpmedelsverksamheten Medicinteknisk apparatur i hemmet (MAH) tillhandahåller nutritionspumparna.

Nutritionsprodukter förskrivs vid vissa diagnoser och efter bedömning av förskrivare. Alla hjälpmedel inom sortimentet för nutrition kan förskrivas av dietist. Berikningsmedel, kosttillägg och förtjockningsmedel kan även förskrivas av distriktssköterska med särskild vidareutbildning och behörighet. Specialistläkare kan förskriva livsmedel för medfödda ämnesomsättningssjukdomar. Matningsslang/aggregat förskrivs av dietist, distriktssköterska och specialistläkare.

Nutritionsprodukter förskrivs till personer över 16 år i eget boende eller kommunens LSS-boende, men till barn förskrivs dessa produkter genom apoteken. Aggregat med tillbehör förskrivs till patienter i alla åldrar, som bor i eget boende eller kommunens LSS-boende.

Avgift för hjälpmedel

Detta hjälpmedelssortiment är belagt med en egenavgift för patienten.

Frågor och svar

Vi har samlat de vanligaste frågorna vi får från patienter.