Skriv ut den här sidan

Referensgrupp

I arbetet med hjälpmedelssortiment säkerställs kvalitet och att sortimentet möter behovet hos våra patienter.

Förbrukningshjälpmedel i hemmet tar fortlöpande emot återkoppling från patienter och förskrivare gällande våra hjälpmedel.

Vi har också regelbundna träffar med förskrivare i de olika hjälpmedelssortimenten:

  • diabeteshjälpmedel
  • förband- och sårvårdsmaterial
  • inkontinenshjälpmedel
  • kompressionsmaterial
  • näring för personer 16 år och äldre

I samband med upphandling är återkoppling från förskrivare av stor vikt för att ställa rätt krav på vårt kommande hjälpmedelssortiment. Är du förskrivare i våra hjälpmedelssortiment och vill vara med och påverka? Kontakta våra konsulenter via förskrivartelefonen - telefonnummer dit hittar du i Beställningsportalen.